Tolureis.com

Ardusat: Acik kaynak Uydu


ArduSat , CubeSat standardına dayanan Arduino tabanlı bir nano uydudur. Bir dizi Arduino kartı ve sensör içerir. Genel halkın, uzaydayken bu Arduino'ları ve sensörleri kendi yaratıcı amaçları için kullanmasına izin verilecek.
ArduSat, Phil Plait'in sözleriyle "uzaya erişimi demokratikleştirme hedefi" olan ve 
2012 yılında Uluslararası Uzay Üniversitesi'nden 4 yüksek lisans öğrencisi tarafından kurulan bir havacılık şirketi olan NanoSatisfi LLC tarafından yaratılmıştır .
ArduSat, halkın uzaya bu kadar açık erişimini sağlayacak ilk uydudur.
2010'larda fırlatılan birkaç kitle fonlu uydudan biridir. 
            

Kaynakca: https://en.wikipedia.org/wiki/ArduSat


Yararli linkler: https://github.com/ArduSat/ArduSatSDK